Remont piłkochwytów ze środków KOLD

Remont piłkochwytów ze środków KOLD

W ostatnim czasie na boisku sportowym Klubu Sportowego SOKÓŁ w Pniewach stanęły nowe piłkochwyty. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego pn. „Remont piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewach”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczeństwa lokalnego do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez remont infrastruktury rekreacyjnej (remont dwóch piłkochwytów) na boisku sportowym w Pniewach. Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD, wsparcie z działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Klub Sportowy SOKÓŁ w Pniewach. Wartość projektu wynosi 30.348,61 zł, z tego dofinansowanie z LGD KOLD 29.999,00 zł, pozostała kwota t.j. 349,61 zł stanowi wkład własny Klubu.

Powiązana galeria:
zamknij reklamę
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości